python logo

Curs de programare Python

2 module

Curs de programare Python ce se adreasează elevilor cu vârsta peste 12 ani. În cadrul acestui curs, aceștia vor aprofunda cunoștințele de programare cu ajutorul celui mai utilizat limbaj din lume. Python este perfect în dezvoltarea de jocuri și aplicații

python logo

Ce este Python?

Python este un limbaj de programare consacrat, creat în 1989, care conține o structură simplistă, dar care oferă programatorului o paletă largă de posibilități pentru crearea de aplicații.

În ultimii 10 ani Python a crescut în popularitate, în acest moment fiind cel mai utilizat limbaj de programare, depășind alte limbaje cunoscute precum C++, C# sau Java.

Ce învățăm în Modulul I

Elevii ce parcurg acest curs de programare Python vor aprofunda noțiuni de informaticăvariabile bucle condiționale și repetitive.

Tot în cadrul Modulului I, cursanții noștri vor învăța noțiunile de String, liste dicționare, tipuri de date (precum int, float, string, bool) și vor aprofunda lucrul cu funcții prin structurarea codului funcțiilor.

La finalul Modulului I, cursanții vor înțelege semnătura unei funcții, parametrii funcției, modalități de transmitere a unei informații într-o funcție, dar și din funcție către exteriorul acesteia.

În cadrul lecțiilor vom invăta să integrăm funcții și biblioteci externe (libraries) precum Colorama, DateTime sau Math.

În modulul I cursanții vor învăța să dezvolte jocuri și aplicații cu noțiunile de programare dobândite.

Ce învățăm în Modulul II

Modulul II se orientează pe sedimentarea cunoștințelor din Modulul I și completarea cu noțiuni complexe noi. Acest modul oferă un focus pe dezvoltarea de aplicații/jocuri prin interfețe vizuale(GUI), intr-un mod structurat, prin împărțirea codului in funcții, fișiere și clase, urmate de dezvoltarea codului si captarea optimă a informațiilor.

Modulul II parcurge, de asemenea, elemente de dezvoltare de algoritmi și modalități de securizare și depanare (debugging) a aplicațiilor în eventualitatea unor utilizari necorespunzatoare a acestora.

În cadrul Modulului II, cursanții vor dezvolta aplicații vizuale, dar și structuri care au ca scop eficientizarea codului existent.

Cursanții noștri vor fi introduși în noțiunile de operare cu fișierestructuri de protecție a codului precum Try-Catch-Finally, dar și pe partea de programare orientată pe obiecte precum clase, contructor, destructor, metodă, atribut .

Modulul II oferă punerea în practică a cunoștințelor dobândite prin crearea unei aplicații cu o interfață vizuală, butoane și imagini și un alt proiect final care cuprinde toate cunoștințele dobândite.

Desfășurarea cursului

Acest curs este strucutrat pentru a menține un interes constant al cursanților, evitând teoria pură, prin aplicații practice.

În cadrul cursurilor noastre, cursanții sunt îndrumați îndeaproape de profesioniști în domeniul IT. Cursurile se desfășoară atât online, cât și fizic, la sediul CodeUp Academy din Pitești.

 

curs python logo

Python Modulele I si II

Cursul are o durată totală de 30 de ședințe pe an, o ședință de două ore în fiecare săptămână.

Fiecare modul este parcurs într-un semestru (15 ședințe).

Lecțiile se pot desfășura atât online, cât și fizic, la sediul nostru din Pitești.

Absolvenții acestui modul vor primi o diplomă.

PREȚ: 300 RON*

*Prețul afișat reprezintă plata lunară (4 ședințe/lună). Pentru plata semestrială (15 ședințe) se oferă un discount de 10%, iar pentru plata anuală (30 sedinte) un discount de 15%

Programare începători Modul I

Punem bazele programării prin dezvoltarea de jocuri în platforma Scratch.

Programare începători Modul II

Învățăm să scriem primele linii de cod folosind platforma Khan Academy.

Robotică ARDUINO

Construim roboți prin crearea circuitelor electrice pe plăcuța ARDUINO.

Programare Python

Învățăm un limbaj de programare precum Java și C++, cu o sintaxă mai simplă.

Web Development

Te invităm să creezi prima ta pagină web folosind  HTML, CSS, JavaScript și Bootstrap.