Web Development

2 module

Cursuri de Web Development ce se adresează copiilor cu vârstele peste 12 (pentru Modulul I), respectiv 14 ani (pentru Modulul II). Aceștia vor învăța noțiuni de bază despre paginile web, cum funcționează internetul, noțiuni de HTML, CSS și JavaScript.

HTML (HyperText Markup Language)

HyperText Markup Language (HTML) este un limbaj de marcare utilizat pentru crearea paginilor web ce pot fi afișate într-un browser (sau navigator). Scopul HTML este mai degrabă prezentarea informațiilor – paragrafe, fonturi, tabele etc. – decât descrierea semanticii documentului. În cadrul dezvoltării web de tip front-end, HTML este utilizat împreună cu CSS și JavaScript.

Curs: Web Development Modulul I

CSS (Cascading Style Sheets)

CSS sau Cascading Style Sheets este un standard pentru formatarea elementelor unui document HTML. CSS permite separarea și prezentarea vizuală a conținutului unei pagini web, inclusiv culorile și fonturile disponibile. Separarea elementelor unei pagini îmbunătățește accesibilitatea paginii și permite o mai bună flexibilitate și un control în specificațiile caracteristicilor de prezentare. CSS este una dintre tehnologiile de bază utilizate în procesul de dezvoltare web, împreună cu HTML și JavaScript.

Curs: Web Development Modulul I

JS (JavaScript)

JavaScript (JS) este un limbaj de programare orientat pe obiecte, bazat pe conceptul prototipurilor. Cea mai des întâlnită utilizare a JavaScript este în scriptarea paginilor web. Programatorii web pot îngloba în paginile HTML scripturi pentru diverse activități cum ar fi verificarea datelor introduse de utilizatori sau crearea de meniuri și alte efecte animate.

Curs: Web Development Modulul II

Bootstrap

Bootstrap este un framework (bibliotecă) CSS gratuit și open-source, direcționat către dezvoltarea web front-end receptivă și mobilă. Conține șabloane de design bazate pe CSS și JavaScript pentru tipografie, formulare, butoane, navigare și alte componente de interfață.

 Curs: Web Development Modulul II

Web Dev M1 logo

Web Development Modulul I

Cursuri de Web Development adresate copiilor cu vârsta peste 12 ani.

Cursurile se desfășoară pe parcursul a 6 ședințe, a câte două ore.

Cursul se desfășoară atât online, cât și fizic, la sediul nostru din Pitești.

Absolvenții acestui modul vor primi o diplomă.

PREȚ: 450 RON

web dev m1 logo

Web Development Modulul II

ursuri de Web Development adresate copiilor cu vârsta peste 14 ani absolvenți ai Modulul I.

Cursurile se desfășoară pe parcursul a 9 ședințe, a câte două ore.

Lecțiile se pot desfășura atât online, cât și fizic, la sediul nostru din Pitești.

Absolvenții acestui modul vor primi o diplomă.

PREȚ: 675 RON

Programare începători Modul I

Punem bazele programării prin dezvoltarea de jocuri în platforma Scratch.

Programare începători Modul II

Învățăm să scriem primele linii de cod folosind platforma Khan Academy.

Robotică ARDUINO

Construim roboți prin crearea circuitelor electrice pe plăcuța ARDUINO.

Programare Python

Învățăm un limbaj de programare precum Java și C++, cu o sintaxă mai simplă.

Web Development

Te invităm să creezi prima ta pagină web folosind  HTML, CSS, JavaScript și Bootstrap.