Participare la Cursul CodeUp Academy Termeni și Condiții Generale (TCG)

 

În sensul prezentelor TCG, următoarele cuvinte și expresii vor avea următorul înțeles:

 

CodeUp Academy  înseamnă următoarea companie:

 

-Denumirea companiei: POPESCU-LEARNUP S.R.L. înmatriculată la Registrul Comerțului Pitesti Număr înmatriculare: J3/1694/14.06.2019 Cod fiscal:41272029 Sediul social: Str. Smardan 47A, Pitesti

 

-Reprezentată de: Popescu Paul-Gabriel

 

Curs: înseamnă curs gratuit/platit/castigat CodeUp Academy, care este organizat și ținut de CodeUp Academy, în locul (locurile) și în intervalul specificat pe site-ul CodeUp Academy (www.codeupacademy.ro).

 

Participant: înseamnă un copil cu vârsta cuprinsă între 8-18 ani, care se califică drept minor conform dispozițiilor Codului civil român, care participă la Curs.

 

Contract: înseamnă contractul încheiat între Participant si CodeUp Academy în conformitate cu termenii acestor TCG.

 

Taxa pentru Curs: înseamnă taxa de participare la  curs, care include serviciile menționate pe site. Dispoziții preliminare: Know-how-ul CodeUp Academy înseamnă know-how-ul „CodeUp Academy” implementat de POPESCU-LEARNUP S.R.L., care înseamnă în principal informațiile și tehnicile organizaționale, tehnice, economice și educaționale specifice dezvoltate de Popescu Paul-Gabriel și caracteristice CodeUp Academy și sistemului, care este adecvat pentru predarea competențelor de programare la copiii cu vârste cuprinse între 8 si 18 ani și pentru dezvoltarea abilităților digitale într-un mod atractiv, dar într-un cadru organizat.

 

Cursurile CodeUp Academy au fost înființate pe baza knowhow-ului lui Popescu Paul-Gabriel, funcționând ca cursuri educaționale bazate pe know-how-ul personal. CodeUp Academy este de acord să organizeze și să țină Cursul pentru Participanți în conformitate cu termenii acestor TCG.

 

În schimbul Taxei pentru Curs, Participanților le sunt oferite diferite servicii.

 

 1. Datele exacte (prima zi și ultima zi), durata și programul Cursului, serviciile oferite de CodeUp Academy și Taxele pentru Curs sunt publicate pe site-ul www.codeupacademy.ro.
 2. Contractul de participare la Curs este încheiat prin mijloace electronice între CodeUp Academy și Participant.
 3. Cererile de participare la Curs pot fi depuse electronic prin selectarea și completarea Formularului de CodeUp Academy de pe site-ul www.codeupacademy.ro/formular-inscriere.

 

Pentru Participanții fără capacitate de exercițiu, Formularul de Înscriere va fi completat de reprezentantul legal, iar în cazul Participanților cu capacitate de exercițiu restrânsă, Formularul de Înscriere va fi completat de Participant împreună cu reprezentantul său legal (Reprezentantul Legal). Participanții sunt considerați că au capacitate de exercițiu restrânsă dacă au mai puțin de paisprezece (14) ani la data completării Formularului de Înscriere, în timp ce un Participant cu capacitate de exercițiu restrânsă înseamnă că are peste 14 ani în momentul completării Formularului de Înscriere și nu este incapabil din punct de vedere juridic. Pentru Participanții fără capacitate de exercițiu, Formularul de Înscriere completat este tratat de CodeUp Academy ca o declarație independentă a reprezentantului lor legal, în timp ce pentru Participanții cu capacitate cu capacitate de exercițiu restrânsă este tratată ca o declarație comună a Participantului și a Reprezentantului Legal în ceea ce privește încheierea Contractului. Reprezentantul Legal și, în cazul unui Participant cu capacitate restrânsă de exercițiu, Participantul și Reprezentantul Legal își asumă responsabilitatea necondiționată pentru veridicitatea și corectitudinea datelor incluse în Formularul de Înscriere.

 

 1. Pentru a încheia Contractul, Formularul de Înscriere completat va fi transmis de către Reprezentantul Legal, ca declarație a acestuia, la CodeUp Academy prin mijloace electronice, făcând click pe butonul „Trimite” de pe Formularul de Înscriere. Înainte de a trimite Formularul de Înscriere, Reprezentantul Legal va citi prevederile acestor TCG și le va confirma făcând click pe butonul corespunzător.
 2. După trimiterea Formularului de Înscriere, CodeUp Academy va trimite un e-mail la adresa de e-mail menționată în Formularul de Înscriere ca adresa de e-mail a Reprezentantului Legal, confirmând că a fost încheiat Contractul între CodeUp Academy și Reprezentantul Legal în conformitate cu informațiile prezentate în Formularul de Înscriere, precum și confirmând valoarea avansului din Taxa de Curs  și furnizând detaliile bancare (cererea de transfer a taxei).
 3. Contractul va fi încheiat între CodeUp Academy și Participant prin trimiterea e-mailului de confirmare menționat în Secțiunea 5 în conformitate cu Formularul de Înscriere, detaliat în e-mailul de confirmare și în aceste TCG. Contractul va fi tratat ca un contract scris; limba contractului va fi limba română.
 4. Completând Formularul de Înscriere și transmițându-l prin intermediul mijloacelor electronice către CodeUp Academy (a se vedea Secțiunea 4), Reprezentantul Legal sau, în cazul Participanților cu capacitate juridică limitată, atât Participantul, cât și Reprezentantul Legal confirmă că au citit Politica de Confidențialitate și că sunt de acord în mod expres ca toate datele personale ale Participantului și ale Reprezentantului Legal, așa cum sunt specificate în Formularul de Înscriere, să fie folosite pentru a organiza cu succes Cursul, incluzând, în special, gestionarea acestora în siguranță, păstrarea sănătății Participantului, elaborarea de programe educaționale și de altă natură, astfel de date personale fiind la dispoziția CodeUp Academy, pentru prelucrare și utilizare în aceleași scopuri. Ștergerea datelor personale introduse în Formularul de Înscriere poate fi solicitată de către Reprezentantul Legal sau, în cazul Participanților cu capacitate juridică restrânsă, și de Participant, conform Politicii de Confidențialitate, dar în orice caz într-un e-mail trimis la event@codeupacademy.ro.
 5. CodeUp Academy informează pe Participanți și pe Reprezentanții Legali că, în timpul Cursului, se pot face înregistrări video, de imagine și sunet (în continuare: „Înregistrare (Înregistrările)”), inclusiv într-un mod care să permită identificarea individuală a Participanților. Înregistrările nu vor prejudicia viața privată și/sau demnitatea Participanților. Înregistrările vor fi în exclusivitate deținute CodeUp Academy. Scopul Înregistrărilor este de a prezenta atmosfera Cursului, instruirea care are loc și realizările din timpul Cursului. Înregistrările pot fi utilizate în principal în scopuri de marketing, după cum urmează: publicate pe site-ul www.codeupacademy.ro și pe paginile de socializare ale CodeUp Academy (de exemplu, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram), în presă, în prezentări și demonstrații. Reprezentantul Legal și/sau Participanții, după caz, se angajează să revizuiască toate Înregistrările care vor fi utilizate în scopurile de mai sus și să confirme sau să nege consimțământul pentru utilizarea Înregistrării. Completând Formularele de consimțământ pentru folosirea imaginii care vor fi puse la dispoziție după revizuirea, Reprezentantul Legal și, în cazul Participanților cu capacitate de exercițiu restrânsă, Participantul își va da consimțământul în fața societăților menționate mai sus, pentru folosirea Înregistrărilor astfel efectuate în scopurile și în modul definit mai sus pentru o perioadă nelimitată de timp; nu se solicită nicio taxă pentru astfel de utilizări ale Înregistrărilor. Prin trimiterea unui e-mail la event@codeupacademy.ro, Reprezentantul Legal și, în cazul Participanților cu capacitate juridică limitată, Participantul, poate solicita în orice moment ca Înregistrările Participantului să nu fie utilizate, să fie restricționate sau să fie eliminate.
 6. Plata Taxei pentru Curs

 

9.1.1. Taxa pentru Curs se va plăti de către Participant în două tranșe (a) O plată în avans a Taxei pentru Curs in functie de varianta aleasa:

 

 1. Plata lunara-in cuantum de 100 lei
 2. Plata semestriala-in cuantum de 200 lei
 3. Plata anuala – în cuantum de 400 lei,

 

menționată în e-mailul de confirmare (vezi Secțiunea 5) trimis de CodeUp Academy. Plata în avans a Taxei de Curs se va plăti în termen de maxim 5 zile. După primirea acestei tranșe, CodeUp Academy  va emite o factură electronică pentru plata în avans. (b) Restul Taxei pentru Curs, în afară de avansul Taxei pentru Curs, se plătește în general în avans, cu minim 5 zile lucratoare înainte de data de începere a Cursului. CodeUp Academy va crea o factură pentru această parte a taxei și o va trimite Reprezentantului Legal. Factura va indica data scadenței.

 

9.1.2. Toate plățile se efectuează prin transfer bancar sau prin plată în contul bancar specificat în factură. În câmpul de comentarii din tranzacția bancară se vor include numele complet al Participantului și numărul facturii corespunzătoare. Dacă aceste observații nu sunt incluse, plata nu va fi recunoscută de către CodeUp Academy.

 

9.1.3. Toate documentele contabile se eliberează prin mijloace electronice. Facturile și alte documente emise prin mijloace electronice vor fi trimise ca fișiere atașate, la adresa de corespondență electronică indicată de Reprezentantul Legal în Formularul de Înscriere. Neemiterea de către CodeUp Academy a oricărei facturi sau netransmiterea unei facturi nu va scuti pe Participant de obligația de a plăti Taxa pentru Curs cu minim 5 zile lucrătoare înainte de data începerii Cursului.

 

 1. Participantul și Reprezentantul Legal vor primi de la CodeUp Academy, înainte de prima zi a Cursului, confirmarea Înscrierii și informații legate de Curs printr-un e-mail trimis la adresa de e-mail a Reprezentantului Legal. Participanții vor fi înregistrați de CodeUp Academy în prima zi a Cursului. În timpul procesului de înregistrare, Participantul sau Reprezentantul Legal al acestuia este obligat să furnizeze reprezentantului CodeUp Academy următoarele documente semnate de Reprezentantul Legal (în cazul Participanților cu capacitate de exercițiu restrânsă, vor fi semnate și de Participant) (a) o copie originală tipărită a Formularului de Înscriere (b) Declarația de Sănătate a Participantului, precum și o adeverință eliberată de medicul de familie al Participantului, care precizează că minorul este clinic sănătos și capabil să desfășoare activități fizice.
 2. Pe durata Cursului, Participanții vor fi sub supravegherea CodeUp Academy. În cadrul Formularului de Înscriere, Reprezentantul Legal va notifica CodeUp Academy cu privire la orice circumstanțe legate de Participant, care ar putea afecta supravegherea sa în siguranță, incluzând, dar fără a se limita la: (a) dacă Participantul se află sub tratament medicamentos regulat și/sau dacă luarea medicamentelor trebuie să fie verificată; (b) dacă Participantul este alergic la vreun medicament, aliment sau altă substanță, la animale etc. (c) dacă Participantul nu ar trebui să facă anumite activități din varii motive; (d) dacă Participantul este sensibil la vreun aliment sau vreo băutură; (e) dacă Participantul nu ar trebui să participe la anumite activități sau evenimente din cadrul Cursului din varii motive. Reprezentantul Legal este responsabil pentru orice prejudicii și orice alte dezavantaje care decurg din lipsa informării conform celor de mai sus.
 3. CodeUp Academy precum și educatorii și trainerii reprezentanți ai acesteia, care acționează în numele său, vor depune toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că activitățile de învățământ și de agrement ale Cursului sunt de cea mai înaltă calitate.
 4. Un Curs complet dureaza 2 ore in care sunt incluse si pauze. În cazul în care Reprezentantul Legal ne cere acest lucru, Participanții de peste 14 ani pot părăsi Cursul de unii singuri, odată ce Cursul s-a terminat. În toate celelalte cazuri, Participanții vor fi preluați de către Reprezentanții Legali sau de orice alt adult capabil din punct de vedere legal, așa cum este specificat în Secțiunea 10, odată ce Cursul s-a încheiat. În acest din urmă caz, pentru a asigura siguranța Participanților, CodeUp Academy poate verifica identitatea persoanei care îl preia pe Participant, verificând cartea de identitate și comparând datele sale cu datele introduse în Formularul de Înscriere.
 5. Deoarece în timpul Cursului nu se pot ține obiecte de valoare sau bani în numerar, CodeUp Academy nu își asumă nicio responsabilitate pentru siguranța acestor articole.
 6. Participanții și Reprezentanții lor Legali trebuie să rețină că Participanții iau parte la activitățile sportive și de agrement ale Cursului pe propriul risc. În cazul în care Participanții și/sau Reprezentanții lor Legali nu au informat CodeUp Academy că nu li se permite să participe la activități sportive, Reprezentanții Legali sunt pe deplin răspunzători pentru consecințele acestora și declară că sunt pe deplin conștienți de faptul că CodeUp Academy nu poate fi trasă la răspundere pentru astfel de consecințe. Participanții și Reprezentanții lor Legali declară că înțeleg și acceptă că activitățile sportive pot duce la vătămări, pentru care CodeUp Academy nu poate fi trasă la răspundere.
 7. Participanții și Reprezentanții lor Legali trebuie să respecte instrucțiunile din Regulile pentru Curs ale CodeUp Academy în timpul activităților Cursului; Regulile Cursului sunt puse la dispoziție în conformitate cu emailul din Secțiunea 10.
 8. Durata și Încetarea Contractului

 

17.1. Cu excepția cazului în care Contractul este reziliat anticipat pe baza acestor TCG, Contractul încheiat în conformitate cu aceste TCG se încheie pentru o perioadă care se termină în ultima zi a Cursului. Fără a aduce atingere încetării Contractului, anumite drepturi și obligații, prin natura lor, vor supraviețui încetării Contractului (de exemplu, utilizarea Înregistrărilor).

 

17.2. Participantul/Reprezentantul Legal poate rezilia Contractul, fără să prezinte motive, prin plata unei taxe de 200 RON (două sute RON), cu condiția ca rezilierea să se facă nu mai târziu de 5 zile lucrătoare înainte de începerea Cursului.

 

17.3. Reprezentantul Legal are dreptul să rezilieze Contractul și să îl retragă pe Participant de la Curs în cazul unor circumstanțe neprevăzute (de exemplu, din motive de sănătate autorizate). În astfel de cazuri, CodeUp Academy va rambursa Taxa pentru Curs proporțional cu numărul de zile rămase de la data apariției circumstanțelor neprevăzute și până la sfârșitul Cursului.

 

17.4.CodeUp Academy are dreptul să rezilieze toate Contractele de Curs în cazurile în care Cursul nu se mai ține din motive neprevăzute, inclusiv pierderea autorizațiilor, pierderea drepturilor contractuale de organizare a Cursului, insolvabilitate și alte probleme. Dacă acest eveniment are loc înainte de începerea Cursului, CodeUp Academy este obligată să ramburseze Taxa pentru Curs (plata în avans a Taxei pentru Curs) care a fost deja plătită. Dacă un astfel de eveniment are loc pe durata Cursului, răspunderea CodeUp Academy este limitată la valoarea Taxei pentru Curs și CodeUp Academy nu este obligată să ramburseze alte sume.

 

17.5. Contractul va fi reziliat fără o notificare prealabilă dacă plata în avans a Taxei pentru Curs și a oricărei Taxe pentru Curs plătibile nu este decontată până la data de plată specificată în factură sau plata nu a fost primită în conformitate cu aceste TCG până în prima zi lucrătoare după data scadenței. 17.6. CodeUp Academy are dreptul să rezilieze Contractul cu efect imediat dacă Participantul: (a) a tulburat în mod repetat ordinea din timpul Cursului și/sau a încălcat în mod repetat Regulile Cursului puse la dispoziție în conformitate cu e-mailul de la Secțiunea 10; (b) a tulburat grav ordinea de la Curs și/sau a încălcat grav Regulile Cursului puse la dispoziție în conformitate cu e-mailul de la Secțiunea 10; (c) a cauzat în mod deliberat daune bunurilor deținute de CodeUp Academy sau de terți; (d) a intimidat, amenințat, tachinat sau agresat în vreun fel (verbal sau fizic) alți Participanți. În cazul încetării cu efect imediat, CodeUp Academy va informa imediat Reprezentantul Legal al Participantului (prin mesaj/apel), iar acesta din urmă va fi responsabil pentru preluarea fără întârziere a Participantului de la Curs. Mesajul telefonic trimis Reprezentantuuil Legal va fi interpretat ca o declarație unilaterală de rezoluțiune a Contractului din partea CodeUp Academy, în conformitate cu art. 1552 din Codul Civil. În cazul încetării cu efect imediat în condițiile prezentului articol, CodeUp Academy  nu este obligată să ramburseze nicio sumă din Taxa pentru Curs plătită deja.

 

17.7. În cazul în care CodeUp Academy este obligată să ramburseze Taxa pentru Curs sau orice parte a Taxei pentru Curs deja plătită, aceste sume vor fi plătite prin transfer bancar în contul bancar din care a fost transferată inițial Taxa pentru Curs către CodeUp Academy. Orice creanțe ale companiei CodeUp Academy pot fi compensate cu Taxa pentru Curs care ar fi trebuit rambursată.

 

 1. Daune și despăgubire

 

18.1. Prin trimiterea Formularului de Înscriere către CodeUp Academy (a se vedea Secțiunea 4), Reprezentantul Legal al Participantului confirmă și este de acord să despăgubească partea vătămată, în locul și în numele Participantului, pentru orice daune rezultate din comportamentul Participantului în timpul Cursului, în cazul în care un astfel de comportament este contrar Contractului sau legii, indiferent dacă Reprezentantului Legal i se cere prin lege să ramburseze aceste daune, cu excepția cazului în care comportamentul care a cauzat prejudiciul a fost cauzat de orice acțiune sau omisiune pentru care CodeUp Academy este responsabilă, în legătură cu supravegherea Participantului. Această răspundere a Reprezentantului Legal include orice prejudiciu cauzat  CodeUp Academy, altor Participanți sau oricăror terțe părți.

 

18.2. În cazul în care Participantul a cauzat vreun prejudiciu, CodeUp Academy  va notifica Reprezentantul Legal cât mai repede posibil, cu excepția cazului în care această notificare este împiedicată de circumstanțele incidentului. CodeUp Academy  va consemna incidentul, în măsura în care nu este împiedicat de circumstanțele incidentului; Reprezentantul Legal poate semna, de asemenea, cele consemnate de CodeUp Academy.

 

18.3. CodeUp Academy va fi singura responsabilă pentru asigurarea faptului că Cursul este organizat și ținut cu grijă, ținând cont de legislația aplicabilă și de prevederile acestor TCG și ale Contractului și de supravegherea Participanților cu diligența cuvenită. În consecință, aceasta va răspunde pentru daunele care rezultă în mod direct din încălcarea intenționată sau din neglijență a oricărei dispoziții din legislația aplicabilă, a acestor TCG sau a Contractului sau de faptul că CodeUp Academy ignoră intenționat sau din neglijență orice instrucțiune sau date specificate în Formularul de Înscriere a Participantului prejudiciat. În cazul în care CodeUp Academy este obligată să plătească despăgubiri pentru comportamentul său, răspunderea sa se limitează la valoarea daunelor cauzate direct de un astfel de comportament, adică nu este răspunzătoare pentru beneficiul nerealizat sau pentru repararea prejudiciului nepatrimonial.

 

 1. Declarații

 

19.1. Cu excepția cazului în care aceste TCG prevăd altfel, CodeUp Academy  va putea face orice declarații cu privire la respectarea Contractului, în ceea ce îi privește pe Participanți și pe Reprezentanții lor Legali; asemenea declarații vor fi trimise de la adresa de e-mail event@codeupacademy.ro la adresa de email specificată de Reprezentantul Legal în Formularul de Înscriere, cu confirmare de primire.

 

19.2. Cu excepția cazului în care aceste TCG prevăd altfel, Reprezentantul Legal va trimite prin e-mail, cu confirmare de primire, orice declarații privind respectarea Contractului la adresa de e-mail event@codeupacademy.ro  de la adresa de e-mail specificată în Formularul de Încheiere.

 

19.3. Părțile declară că dacă e-mailul este conform condițiilor din Secțiunile 19.1 și 19.2, un astfel de e-mail va include și o declarație scrisă a CodeUp Academy sau a Reprezentantului Legal sau, în cazul Participanților cu capacitate de exercițiu restrânsă, o declarație a Participantului.

 

19.4. Prezentul Contract va fi guvernat de legea din România și orice litigiu va fi soluționat în mod amiabil. În cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă, eventualele conflicte vor fi aduse în fața instanțelor române competente.

 

19.5. Părțile convin că Secțiunile 17 și 18 din TCG au fost luate la cunoștință de Participant/Reprezentantul Legal și confirmate în mod expres de către Părți.

 

Locul și data:Pitesti, 01.08.2019 POPESCU-LEARNUP S.R.L. În numele CodeUp Academy.